Mediepædagogik og iPads

Børnenes nye medievaner betyder, at man pædagogisk skal begynde at arbejde med digital dannelse og kritisk refleksion allerede fra barnets start i vuggestuen.
De nye medier inviterer børnene med ind i processen. Dette betyder at børn og pædagoger i fællesskab udforsker og eksperimenterer med medielæring og fortælling samtidigt. Derudover kan brugen af medier understøtte det pædagogiske arbejde med kropslig udfoldelse, kulturelle udtryksformer, personlig og social udvikling sammen med satsningen på sprog og udendørsliv og naturfænomener.